Professionel ejendomsservice – for en præsentabel ejendom

13 oktober 2020
Astrid Pedersen

Er du ansvarlig for drift og administration af en beboelses ejendom – for eksempel som formand for bestyrelsen af en ejer, lejer eller andelsbolig forening? Så bør du overveje om ikke det var en god idé at lade et professionelt ejendomsservice firma varetage den daglige drift og vedligeholdelse af bygninger og omgivende arealer.

Hvad kan jeg vinde med professionel ejendomsservice?

Selv om du og de øvrige beboere i ejendommen nok mener at I er fint i stand til at vedligeholde denne på egen hånd er der mange gevinster at hente ved at overlade opgaven til et ejendomsservice firma.

Når du lægger ansvaret for vedligeholdelse og rengøring af fælles arealer over på de enkelte beboere risikerer du at der kommer til at foregå en vis slækken på rutinerne. Springes trappevasken over et par uger i streg fordi en beboer har pjækket fra sin tjans vil opgangen hurtigt komme til at synes nusset og snusket. Bliver lysstof rør, som er sprunget på et af de fælles arealer, ikke skiftet med det samme kan det give anledning til utryghed blandt de beboere som færdes i de områder. Og når årets første sne falder skal den faktisk ryddes fra fortovet foran ejendommen med det samme, lige som der skal saltes eller gruses på de arealer som er foreningens ansvar.

Til disse formål er det rart at have en professionel handy man ved hånden, så du er sikker på at opgaverne bliver udført korrekt og til tiden. En sådan får du med ejendomsservice. Når du vælger at lade et professionelt ejendomsservice firma som for eksempel Dahlin Ejendomsservice ApS forestå den daglige drift og vedligeholdelse af din ejendom kan du forvente ryddelige og pæne fælles arealer, og at eventuelle småreparationer udføres med det samme.

Du kan læse mere, og kontakte Dahlin Ejendomsservice ApS direkte via hjemmesiden dahlin-ejendomsservice.dk