Fjernelse af træstubbe

14 april 2022
Steffen Petersen

editorial

Fjernelse af træstubbe er vigtigt af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager. Hvis en træstub bliver efterladt i din have, kan den ende med at blive et gentagende irritationsmoment. Hvis stubben ikke fjernes, kan den også begynde at rådne i sidste ende. Efterhånden som den rådner, bliver træstubben en grobund for insekter og svampe.

Desuden kan træets rødder fortsætte med at vokse og potentielt beskadige fortove, indkørsler og andre strukturer. Stubfræsning er den mest effektive måde at fjerne en træstub på, og den fjerner også de potentielle farer, som en rådnende træstub kan udgøre.

stubfræsning

Sådan fjerner du en træstub

Det kan være en vanskelig og tidskrævende opgave at fjerne en træstub, men det er vigtigt at gøre, hvis du ønsker at rydde din ejendom for uønsket vegetation. En metode til fjernelse af træstubbe er stubfræsning. Dette indebærer brug af en stubfræser, som er et specialværktøj, der sliber stubben væk, indtil den er væk.

Stubfræsning kan udføres af en professionel, eller du kan leje en stubfræser og gøre det selv. Det er dog vigtigt at være forsigtig, når du bruger stubfræseren, da det kan være farligt, hvis du ikke er erfaren. Hvis du ikke er tryg ved at gøre det selv, er det bedst at hyre en professionel. Står du f.eks. og skal bruge hjælp til stubfræsning i rebild, vil du typisk kontakte en lokal virksomhed, som kan hjælpe dig.

Når stubben er blevet kværnet ned, kan den fjernes med en skovl eller lignende værktøj. Herefter skal du genplante græs eller en anden type af vegetation på det efterladte område, så der ikke ender med at være en tom plet på din græsplæne. Hvis hullet er for stort, skal du genopfylde med jord, indtil hullet er på samme niveau som resten af græsplænen. Med disse tips i tankerne, vil du med sikkerhed være bedre rustet til at gå i krig med havens træstubbe fremadrettet!