At slippe af med stort affald: Løsninger til bortskaffelse af dit industriaffald

09 november 2022
Anders Hansen

editorial

Når man ejer en virksomhed, producerer industriaffald. Det kan være svært at vide, hvordan man kommer af med det – især stort affald. I denne blog post vil vi give dig et overblik over de forskellige løsninger på bortskaffelse af industriaffald. Vi vil også fortælle dig, hvor affaldet ender henne og hvilke regler der gælder for affaldshåndtering i Danmark.

Industrielt affald kan opdeles i to hovedkategorier: farligt og ufarligt affald. Farligt affald defineres som affald, der er skadeligt for menneskers sundhed eller miljøet. Ikke-farligt affald er enhver anden type industriaffald.

Der er mange måder at bortskaffe industriaffald på. Den mest almindelige metode er at sende det til et deponeringsanlæg. Her bliver affaldet begravet i jorden og dækket af jord. Deponier er reguleret af regeringen for at sikre, at de ikke skader miljøet.

En anden måde at bortskaffe industriaffald på er ved at forbrænde det. Det betyder, at affaldet brændes og omdannes til energi. Energien kan bruges til at forsyne boliger og virksomheder med strøm. Forbrænding er en meget effektiv måde at komme af med affald på, men det kan også frigive skadelige kemikalier i luften.

industri renovation

Der findes også mange genbrugsanlæg, der tager imod industriaffald. Affaldet sorteres og genanvendes til nye produkter. Dette er en god måde at reducere mængden af affald, der går til deponering.

En industrivirksomhed skal af med sit affald

Den bedste måde at bortskaffe dit industriaffald på er at forhindre, at det overhovedet bliver produceret. Der er mange måder at gøre dette på, f.eks. ved at bruge mindre skadelige materialer i din produktionsproces eller ved at finde måder at genbruge eller genanvende dine affaldsprodukter på.

Hvis du producerer industriaffald, er det vigtigt, at du følger reglerne for bortskaffelse. I Danmark skal alle virksomheder have en tilladelse til at bortskaffe farligt affald. Du kan ansøge om en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål om industriaffald eller om bortskaffelsesprocessen, kan du kontakte din kommune eller Miljøstyrelsen.