Hvad er et skøde?

Skødet er det dokument i din ejendomshandel, der stadfæster købet. Når både du og sælger har underskrevet skødet og fået det tinglyst, er ejendommen officielt din.

Er du førstegangskøber, er der mange forskellige ting, termer og begreber du skal forholde dig til. Et af dem er skødet, og i denne artikel vi gå i dybden med skødeskrivning, så du ved, hvad du skal forvente, når boligadvokaten bringer emnet på bane.

 

Tinglysning af skøde

Skødet er det sidste dokument i din bolighandel. Det er ikke helt så udførligt som selve købsaftalen, men det indeholder alligevel nogle af de samme oplysninger – for eksempel købers og sælgers navne, ejendommens adresse, købesum, overtagelsesdag etc. 

For at skødet er gældende i juridisk forstand, skal det tinglyses. Når det er gjort, overgår rettighederne til ejendommen til køber, og eventuelle kreditorer af sælger kan ikke længere foretage udlæg i boligen, ligesom sælger nu ikke kan snyde dig ved at sælge boligen igen.

I realiteten kan du selv udarbejde dit skøde, men det er ikke noget, vi anbefaler, medmindre du har juridisk erfaring med netop det. Det er vigtigt, at alle formuleringerne i skødet er korrekte, da det ellers ikke vil være gældende, og det derfor en god idé at få hjælp fra enten en boligadvokat eller en ejendomsmægler.

 

Hvad koster tinglysning?

Det er ikke gratis at få lavet et skøde, men som regel er prisen dækket ind under den køberrådgivningspakke, du får hos boligadvokaten. Desværre heller ikke gratis at få det tinglyst. Prisen for en tinglysning består af to dele: en fast og en variabel udgift.

Den faste tinglysningsudgift udgør i 2020 1.750 kr., mens den variable udgift udgør 0,6% af købesummen. Sidstnævnte sum finder du altså ved at sige købesum x 0,6%, hvortil du lægger de 1.750 kr.

Har din bolig kostet 2.000.000 mio kr., vil tinglysningen altså koste: 1.750 kr. + (2.000.000 x 0,6%) = 13.750 kr.